3D-printer med hög precision

Hösten 2014 investerade vi i en egen 3D-skrivare. Det är vår övertygelse att denna teknik inte längre bara tillhör framtiden, utvecklingen har kommit tillräckligt långt för att praktiskt appliceras i dagens tekniska lösningar. Med hög precision kan vi skriva ut komplicerade detaljer i olika materialkvalitéer som är fullt användbara inom industrin. Skrivaren kan också användas vid exempelvis prototypframtagning och funktionsmodeller.

Tekniken ger våra kunder och oss själva nya möjligheter i vårt arbete med att ta fram bra, tekniska och ekonomiskt hållbara lösningar. Genom den kunskap inom området som vi byggt upp kan vi stötta våra kunder i denna utveckling.
Kontakta oss gärna för rådgivning

Vår skrivare:

Vår skrivare använder polyjet-teknik och kan hantera fyra olika material. Materialet som vi kallar standard kan mot förfrågan fås i tre olika nyanser.
  • Standard(grå) – Svart och vit finns mot förfrågan.
  • Flexibelt
  • Transparent – på förfrågan
  • Högtemp – på förfrågan
Egenskaperna hos materialet kan närmast liknas vid Acryl-plast och utskriftsområdet är 300x200x150mm. Vid större detaljer finns goda möjligheter att skarva ihop flera utskrifter.
Nedan ses detaljerade materialegenskaper för respektive materialgrupp.


stratasys 3d skrivarestratasys 3d skrivare
stratasys 3d skrivare

Material Standard (Grå, Vit, Svart)

Töjning vid brott: 10-25%
Hårdhet: 73-76 Rockwell
Temperaturtålighet: 58-68° 
Draghållfasthet: 50-65 Mpa
Densitet: 1,175g/cm
E-modul: 32000-3000 Mpa
Böljhållfasthet: 65-75 Mpa

Material Flexibelt (Vit)

Töjning vid brott: 20-35%
Hårdhet: Shore 80-84
Temperaturtålighet: 45-50°
Draghållfasthet: 40-45 Mpa
Densitet: 1,200g/cm
E-modul: 31700-2100 Mpa
Böljhållfasthet: 52-59 Mpa ​