Konstruktioner


Under årens lopp har vi varit inblandade i många olika projekt. Detta har givit oss en bred kunskapsbas och erfarenhet som vi tar med oss i de nya utmaningar som vi ställs inför. På bilderna nedan ses ett axplock av konstruktioner som vi varit delaktiga i.

Vi konstruerar:

 • Kundanpassad produktionsutrustning
 • Materialhanteringsutrustning
 • Specialmaskiner
 • Mätupplägg
 • Kontrollfixturer
 • Bearbetningsfixturer
 • Montagefixturer
 • Svetsfixturer

Vi utför även:

 • Produktutveckling
 • Underhållskonstruktion
 • Hållfasthetsberäkning
 • Teknisk rådgivning

Du vill givetvis ha konkreta produktbilder att undersöka och bedöma.
​Nedan kan du i egen takt, göra just detta - I ett urval av våra konstruktioner.

 • cejn-vindan-helbild-el-liab-hemsida
 • Konstruktion av Rorformningsmaskin gjord av Lennartssons Ingenjorsbyra AB 1
 • Konstruktion av Montagelina for Eltruckar gjord av Lennartssons Ingenjorsbyra AB 3
 • Konstruktion av Vakuumgripdon gjord av Lennartssons Ingenjorsbyra AB
 • Konstruktion av Flygande kap gjord av Lennartssons Ingenjorsbyra AB 2
 • Konstruktion av Transportband 2
 • Produktutveckling av frontlast1
 • Konstruktion av Bearbetningscell for pumphjul gjord av Lennartssons Ingenjorsbyra AB
 • Maskin for automatiserad frasning av portblad konstruerad av Lennartssons Ingenjorsbyra AB 1
 • Konstruktion av Kartonvikare gjord av Lennartssons Ingenjorsbyra AB
 • Produktutveckling av Snabbkopp3
 • Rormagasin med separering konstruerad av Lennartssons Ingenjorsbyra AB 3

Vi har möjligheten att utföra er konstruktion i följande Cad-program.